Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Η φιλοξενία του Αβραάμ και του Λωτ για τους Πατέρες της Ερήμου

Σχετική εικόνα

Ο Αβραάμ προβάλλεται στην έρημο ως το πρότυπο της φιλοξενίας.Αυτό τονίζει ο αββάς Απολλώ,ο οποίος διδάσκει ότι πρέπει τους αδελφούς που έρχονται για φιλοξενία,επιπλέον και να τους προσκυνούμε,διότι αυτό έκανε και ο Αβραάμ,και ότι πρέπει να τους πιέζουμε για να τους φιλοξενήσουμε,αφού έτσι πίεσε για φιλοξενία και ο Λωτ τους αγγέλους.Αυτή η προτροπή του γέροντα αποκαλύπτει πλήρως τα κίνητρα της ταπεινοφροσύνης των μοναχών στις σχέσεις τους προς τους άλλους:ο άλλος είναι ο "θεός".Η προτροπή του γέροντα για μια 'αντιγραφική' μίμηση των παλαιοδιαθηκηκών προτύπων της φιλοξενίας απηχεί μια συγκεκριμένη αντίληψη.Σύμφωνα μ' αυτήν,η ζωή και οι πράξεις των προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης είναι σε απόλυτη αρμονία με το πνεύμα και τις εντολές της Καινής,γι' αυτό μπορούν και πρέπει να αποτελούν για τους Χριστιανούς πρότυπα για μίμηση των λόγων και των έργων τους,ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειές τους,όταν βέβαια προβάλλονται ως τέτοια από την ίδια τη Γραφή.


Εδώ ο αββάς Απολλώ προτείνοντας την αντιγραφική μίμηση των Αβραάμ και Λωτ και στις πιο μικρές πράξεις και αντιδράσεις τους ακολουθεί μια απόλυτα ιστορική ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών χωρίων,χωρίς να βλέπει σε αυτά κανένα βαθύτερο νόημα,παρά τη διδασκαλία και το υπόδειγμα της φιλοξενίας που πρέπει να ασκεί ο κάθε μοναχός.Έτσι,ο Αβραάμ προσκύνησε τους τρεις άνδρες και ο Λωτ τους πίεσε να τους φιλοξενήσει αποκλειστικά και μόνον επειδή ήθελαν να ασκήσουν την αρετή της φιλοξενίας,στον υπέρτατο μάλιστα βαθμό.

Με τον ίδιο,όπως είναι φυσικό,τρόπο ερμηνεύει το γεγονός αυτό ο ιερός Χρυσόστομος,προβάλλοντας με την ίδια επίταση τον Αβραάμ ως πρότυπο φιλοξενίας,το οποίο οι χριστιανοί πρέπει να μιμηθούν σε όλα,αλλά και να το ξεπεράσουν.

Ιωάννη Στεφούλη,Η μελέτη και η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης από τους Πατέρες της Ερήμου,εκδ Βάνιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου