Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Προφήτης Αβδιού

Αποτέλεσμα εικόνας για prophete abdias
amen.gr

Η Εκκλησία μας τίμα την Μνήμη του Προφήτου Αβδιού (ή Οβδιού) το όνομα του Προφήτου
Αβδιού ερμηνεύεται «δούλος Κυρίου», το ονομά του ήταν αρκετά συνηθισμένο στην Παλαιά
Διαθήκη, καθώς εμφανίζονται συνολικά 13 πρόσωπα που το φέρουν. Έζησε περί το 800 π.Χ.,
(κατ' άλλη εκδοχή στο δεύτερο μισό του 6ου αιώνα π.Χ.). Ο Προφήτης είναι ένας από
τους δώδεκα μικρούς λεγόμενους προφήτες και πέμπτος στη σειρά των
δώδεκα "ελασσόνων" Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει συγγράψει το μικρότερο βιβλίο
της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελούμενο από ένα μοναδικό κεφάλαιο με 21 στίχους μόνο.Ο Προφήτης Αβδιού καταγόταν από τη Συχέμ (εκ του αγρού Βηθοχαράμ ή Βαθαχαράμ), και με
τη σύντομη προφητεία του αυστηρά παρατηρεί με ισχυρές ποιητικές εκφράσεις την
υπερηφάνεια και την πτώση του Ισραήλ. Να τι λέει χαρακτηριστικά για την υπερηφάνεια:
«Ὑπερηφάνια τῆς καρδίαςσου ἐπῆρε σε κατασκηνοῦντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πετρῶν, ὑψῶν
κατοικίαν αὐτοῦ, λέγων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ - τὶς κατάξει με ἐπὶ τὴν γῆν; ἐὰν μετεωρισθῆς ὡς
ἀετὸς καὶ ἐὰν ἀνὰ μέσον τῶν ἄστρων θῇς νοσσιᾶν σου, ἐκεῖθεν κατάξω σε, λέγει Κύριος»
(Οβδιού,α' 3,4).

Ο Προφήτης Αβδιού στο βιβλίο του χρησιμοποιεί την χαρακτηριστική προφητική έκφραση
«ἡμέρα Κυρίου», η οποία εμφανίζεται μόνο στα προφητικά βιβλία, απευθυνόμενος στον Εδώμ,
για τον οποίο προλέγει ολοκληρωτική καταστροφή. Με αυτό τον τρόπο θέλει να τονίσει για
μία ακόμη φορά ότι όποιος αντιστέκεται στο θέλημα του Κυρίου δεν μπορεί τελικά να
νικήσει. Αντιλαμβανόμαστε ότι παρόμοιες προφητείες ήταν πολύ σημαντικές για το ηθικό
των Ισραηλιτών, οι οποίοι κατά την εποχή που εκφωνείται η συγκεκριμένη προφητεία
αντιμετώπιζαν σοβαρότατα προβλήματα από επιθέσεις ξένων λαών.

Να αναφέρουμε επίσης, ότι ο Αβδιού ήταν μαθητής του προφήτου Ηλία, επί της βασιλείας
Οχοζία, ο οποίος έστειλε τον Αβδιού στον Ηλία για να τον πείσει να κατέβει από το βουνό
προς τον βασιλιά. Μετά την μετάβαση του Ηλία στον Οχοζία, ο Αβδιού, παραιτήθηκε από τη
θέση του πεντηκοντάρχου, ακολούθησε τον Προφήτη Ηλία και τον υπηρετούσε. Ο Προφήτης
Αβδιού εκοιμήθη εν ειρήνῃ και ετάφη στον τάφο των πατέρων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου